Trong giảng dạy thời đại 4.0, việc thiết kế bài giảng phù hợp với nội dung, mục đích giảng dạy là một phần quan trọng giúp bài giảng đạt được hiệu quả tốt nhất. Một trong các công cụ hỗ trợ Giáo viên trong việc thiết kế bài giảng đó là MS Powerpoint. Khóa học này sẽ giúp các bạn bắt đầu với PowerPoint đến một bài giảng, bài thuyết trình chuyên nghiệp.

"Một trong những định luật cơ bản nhất của vũ trụ là không có thứ gì hoàn hảo. Sự hoàn hảo đơn giản là không tồn tại. Nếu không có thiếu sót, cả bạn và tôi đều không tồn tại trên đời này​."

Stephen Hawking